ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล Human Resource Development Center

   หน้าแรก ตารางการฝึกอบรม ปฏิทินอบรม ดาวน์โหลด การชำระเงิน แผนที่ ติดต่อเรา   

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

 * จำเป็นต้องกรอก
หลักสูตร *

รุ่นที่ *  วัน เดือน ปี *

ณ โรงแรม ที.เค. พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ ฯ
หน่วยงาน *

ที่อยู่ เลขที่ *  ถนน  * ตำบล * อำเภอ*

จังหวัด * รหัสไปรษณีย์ *

โทรศัพท์ *  โทรสาร

รายชื่อผู้สมัคร

กรุณาใส่คำนำหน้าชื่อ เช่น นาย, นาง, นางสาว, ดร.

๑. ชื่อ*  ตำแหน่ง

โทรศัพท์ * อีเมล *

๒. ชื่อ  ตำแหน่ง

โทรศัพท์ อีเมล

๓. ชื่อ  ตำแหน่ง

โทรศัพท์ อีเมล

๔. ชื่อ  ตำแหน่ง

โทรศัพท์ อีเมล

การรับสมัครและชำระค่าลงทะเบียน

๑. ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงก่อนการอบรม ๗ วัน (ติดต่อสอบถามหากสมัครหลังจากนั้น) ทางโทรสาร (Fax) หมายเลข ๐ ๒๕๐๓ ๕๕๓๘ หรือทางอีเมล์ : hrdcenter9@gmail.com

๒. โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขา สนามบินน้ำ ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล จำกัด
เลขที่บัญชี ๓๑๓ - ๒๖๖๑๒๑ - ๗ เมื่อโอนเงินแล้วโปรดส่งหลักฐานการโอนเงินทาง โทรสาร หรือทางอีเมล์ และกรุณาเขียนชื่อผู้เข้าอบรม ชื่อหน่วยงาน และชื่อหลักสูตรในใบโอนเงินให้ชัดเจน

กรณีโอนค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรม ๗ วันจะได้รับส่วนลด ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาท)
ยกเว้นหลักสูตรที่ ๓, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐ และ ๒๑ ได้รับส่วนลด ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาท) หรือ

๓. ชำระเป็นเงินสดได้ ณ จุดลงทะเบียน

ออกใบเสร็จในนาม

ชื่อ

ที่อยู่

การรับประทานอาหาร

 การรับประทานอาหาร * ทั่วไป มังสวิรัต เจ มุสลิม

การสำรองห้องพัก ณ โรงแรม ที.เค. พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ ฯ

สำรองห้องพักเดี่ยว (เตียงเดียว) จำนวน ห้อง  เข้าพักวันที่   ถึงวันที่

สำรองห้องพักคู่ (สองเตียง) จำนวน ห้อง  เข้าพักวันที่  ถึงวันที่

(ผู้จัดจะสำรองห้องพักที่โรงแรมให้หากระบุมาในใบสมัครห้องพักเดี่ยว ๑,๔๐๐ บาท ห้องพักคู่ ๑,๕๐๐ บาท พร้อมอาหารเช้า)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. ๐๘ ๗๙๗๗ ๘๖๖๘ โทร.๐๙ ๔๙๖๒ ๘๙๖๒
กรุณาตอบคำถามนี้ เพื่อป้องกันสแปม *
10 บวก 15 เท่ากับ  


Form provided by: FreeContactForm.com
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT CENTER
๙๙/๙๙ ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทร. ๐๘ ๗๙๗๗ ๘๖๖๘ และ ๐๙ ๔๙๖๒ ๘๙๖๒ โทรสาร. ๐ ๒๕๐๓ ๕๕๓๘
อีเมล: hrdcenter9@gmail.com